Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

 

Devlet Bahçeli'nin referanduma ilişkin görüşü - 27.09.2017

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin:

Devlet yönetiminden yapılan kafa karıştırıcı ve çelişkili açıklamalar Barzani'nin değirmenine adeta su taşımış, elini güçlendirmiştir.

Türkiye'nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydırıcı-lık vasıflarını kullanma ihtimalinin dikkate alınmaması ağır sorun teşkil diyor.

Yapılan referandum tek taraflı, hukuksuz, gayrimeşru ve yok hükmündedir.

Bundan sonra hiçbir şey 25 Eylül öncesi gibi olamayacaktır. Tartışmalı alanlar da dahil olmak üzere, Irak topraklarının yüzde 34'ünü ambargo altına alan ve dört ayaklı Kürdistan için bahane ve basamak görülen 25 Eylül komplosu, Türki-ye'nin milli güvenliğine de büyük darbedir.

Irak'ın kuzeyinde ilan edilecek bağımsız terör devlet yapılanması ülkemiz ve bölgemizin dengelerini tamamen bozma riski taşımaktadır. İsrail dışında hemen hemen tüm ülkelerin karşı çıktığı referandumun düşük katılım ve şaibeli bir şekilde gerçekleşmiş olması vahşi bir kurguya, vandal bir emele işaret etmektedir.

Irak'ın kuzeyinde küresel güçler 'tavşana kaç, tazıya tut' politikası izlemiştir. Göstermelik, sanal ve sahte diklenmeler doğal olarak bir işe yaramamış, Barzani'yi durduramamıştır. Karşımızdaki tablo her yönüyle düşündürücü ve kaygı verici-dir. Türkiye'nin askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik caydı-rıcılık vasıflarını kullanma ihtimalinin dikkate alınmaması da bir diğer ağır sorun teşkil diyor.

En az 5 bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. dedi.

 

* * * * *

 
 

Malper/Anasayfa