Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

Kaynaklar

1) (Atatürk'ün Özel Arşivi'nden Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayını, Sayfa: 71)
2) (Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, Nimet Arsan, Sayfa: 43)

3) (Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, Nimet Arsan, Sayfa: 74-84)

4) (Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 34, Belge no: 849

5) (Nutuk, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1976, Sayfa: 15)

6) (Nutuk, İnkılap Yayınevi, Ankara,1966, Sayfa: 100)

7) (TBMM.Gizli Celse Zabıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1985, Cilt: 3, Sayfa: 550)

9) (Tarih Vesikaları Dergisi, Ankara, 1949, Sayı: 15, Sh. 162)

10) (Milli Mücadele, Sebahattin Selek, Cilt: 1, Sayfa: 324)

11) Sivas Kongresi, Vehbi Cem Aşkın, Ankara, 1963, Sh. 158
(Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları, Sadi Borak, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1980, Sayfa: 139)

12) (1-Yurt Ansiklopedisi, Cilt: 1, Amasya maddesi.  2-Ata-türk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, Mustafa Onar, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, Cilt: 1, Sh. 268, Belge no: 348)

13) (Har Tarihi Vesikaları Dergisi, Sayı: 4)

14) (Söylev, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Sayfa: 10)

15) (Söylev, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Sayfa: 49)

16) (Söylev, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cilt:1 Sh.72)

 

 

 
 

Malper/Anasayfa