Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

Kerkük bir türk sehrimidir?

Kerkük'ün tarihini Sultan Abdulhamid Han zamanında yazılmış olan Kamus'ul-A'lâm Ansiklopedisinden okuyalım: Şemseddin Sami Arnavut kökenli bir yazar ve Sultan Abdülhamidin emri ile Kamus'ul-A'lâm Ansiklopedisini yazıyor.

Osmananlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul'da yayınlanan ve birinci cildi 1889 yılında, son cildi olan altınci cildi de 1898 yılında yayınlanıp dokuz yılda tamamlanmış olan bu dev Ansiklopedi, tarihteki ilk Türkçe Ansiklopedidir.
Bu eserde Kerkük bir kürt şehridir ve halkın dörtte üçü kürttür diyor.

KERKÜK: Kürdistan'ın Musul ilinde ve Musul'un 160 kilometre güneydoğusuna, bir sıra tepelerin altında, geniş bir ovanın kenarında ve Edhem ırmağı üzerinde, Şehrezor sancağının merkezi bir kenttir.
30.000 nüfusu, kalesi, 36 cami ve mescidi, 7 medresesi, 15 tekye ve zaviyesi, 12 hanı, 1.282 mağaza, dükan ve bedesteni, 8 hamamı, ırmağın üzrinde bir köprüsü, bir orta okulu ve 18 çocuk okulu, 3 kilisesi ve 1 sinagogu vardır.

Bir tepenin üzerinde bulunan kalenin içi ile kalenin altındaki mahallelerden ve ırmağın sağ tarafındaki bölümden oluşuyor.
Halkın dörtte üçü Kürd geriye kalanlar da Türk, Arab vesayi-redir. 760 israili ve 460 Keldani de vardır.

Kaynak: Tarihteki İlk Türkçe Ansiklopedide Kürdistan ve Kürtler. Sahifa 151. Bu kitab M. Emin Bozaslan tarafından Osmanlıcadan bugünkü türkçesine çevrilmiştir.

Son dönemde Kerkük üzerinde yaşanan tartışmalar ve Türk devletinin Kürt milletinin kazanımlarına karşı tahamülsüzlüğü ve gösterdiği tepkilerden anlıyoruz ki: Türkiye'de iktidara gelen hiç bir parti Türkiye'nin kuruluş felsefesine aykırı davranamaz, eğer davranırsa iktidarda kalamaz.

Türk devletinin kuruluş felsefi iki yanlış temel üzerine inşa edilmiştir:

Birincisi: İslamın toplumsal hayattan izole edilip camilere ve kalplere hapsedilmesi.

İkincisi: 1924 Anayasasıyla başlayan Kürt milletinin ve dilinin inkarı ve yok sayılması.

1924'ten beri düşünülen ve uygulanan plân budur.

Plân gerçekleşti mi?

Sanmıyorum.

Zira devlet 90 yıl sonra hem kürd realitesini tanıdı hem de iktidar türk islamistlerin eline geçti.

 
 

Malper/Anasayfa