Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

KÜRDLERİN KÖKENLERİ:

Kürdler, Yukarı Mezopotamya'nın en eski ve yerli halklarından olup, Toros dağlarından Zagros dağlarına kadar uzanan coğrafyada yaşayan ve bu bölgeye sonradan yerleşen bir kavim olmayıp buranın asıl yerlileridir.

Kürd kelimesinin Sümer dilinde "daĝlılar" anlamında Kürdi/Kürdi'den geldiĝi söylenmektedir. “Kürdi” Sümer dilinde “dağlılar” demektir. Sümercede "Kur" daĝ demektir. "ti" aidiyet anlamında. Bu ismin geçmişi M.Ö. 3000 lere kadar dayanıyor.

Milattan önceki tarihlerde Mezopotamya'da tarih sahnesine çıkmış birçok kavimlerin Kürd asıllı olduğu yapılan araştır-malarda ortaya çıkmaktadır.

Mesela isimleri tarihlerde anılan; Subaru, Kurti, Guti, Lulu, Kusi, Kassit, Mitanni, Med, Mannai, Urartu, Karduk, Cyrtii, Gord, Kord, Kardakes v.s. gibi kavimlerin çoğunun Kürd olması çok yüksek olasılıktır. Etimolojik olarak incelendiĝin-de bugünkü Kürdlerin atalarından bahsedildiği anlaşılmakta-dır.

Bu konuyu daha önce yazdıĝım "Ümmetin Mazlumları Kürdler ve Kurdistan" adlı kitabımda detaylı bir şekilde anlatıyorum

  

* * * * *

 
 

Malper/Anasayfa