Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

Kurdistan nedir?

Kurdistan; Kafkaslar'ın güneyi ve Orta Doğu'da, Ermenistan, Irak, İran, Suriye ve Türkiye'ye ait toprakların bir kısmını kapsayan coğrafi bir bölgenin adıdır.

Kurdistan; Arapça Kurdistan, Farsça Kordestan Türkçe Kürdistan, antik ismi Corduene.

Bazı tarihçilere göre M.Ö. 5000 yıldan beri kimi zaman beylikler, kimi zaman eyalet, kimi zaman baĝımsız, kimi zaman imparatorluk kurmuş bu millet; bugün (01.09.2017) itibariyle Ermenistan, Azerbeycan, İran, Irak, Suriye ve Türkiye tarafından bölünmüş bir coĝrafyadır.

Bugün itibariyle Siyasi bakımdan özerk federal bir bölge olarak uluslararası resmi tanınmaya sahip olan tek bölge Irak'ın Kurdistan Bölgesi Yönetimidir. Ayrıca resmi olarak tanınmış Kurdistan Eyaleti; İran'ın kuzey-batı bölgesinde "eyalet" statüsüne sahiptir.

Anlam olarak Kurdistan; İrani dillerde "Kürdlerin oturduĝu yer", Kürd ve yer , ülke ve yurt gibi manalar veren ..stan (istan) ekinden oluşmaktadır. Proto Hint-Avrupa *steh- ("durmak, beklemek") > *steh-no (yer, çevre, yurt, bölge), Proto Hint-İrani *stanam (yer), Proto Arya *ste (durmak, beklemek) olarak tahmin edilen -stan son eki Sanskritçe stha-, Avesta dilinde ve Eski Farsça'da sta- (beklemek, durmak), Farsça ve Kürdçe gibi yeni İrani dillerde ise -stan olarak görülmektedir.

Antik çağlardan bu yana Kürdistan, farklı çeşitlerde ancak fonetik yapıları açısından aynı anlama gelen isimlerle adlandırılmıştır.

Sumerians (Sümerler) - Karda, Kurti ve Guti,
Babylonians (Babiller) - Garda ve Karda,
Assyrians (Asuriler) - Qurti ve Guti,
Greks (Yunanlar) - Kordyene, Kardukh ve Gordukh,
Armenians (Ermeniler) - Korchayk, Kortukh ve Gortaikh,
Persler (Persians) - Gurd veya Kurd,
Süryaniler - (Syrians) Kardu ve Kurdaye,
İbraniler ve Keldaniler (Hebrews and Chaldeans) Kurdaye,
Aramaik ve Nesturiler (Armamic and Nestorians)- Kadu,
Erken islamik dönemlerin Arap yazarları (Arabs) - Kurd (çoğul Akrad),
Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren (Europeans) Kurd demişlerdir.

Kurdistan; bölge ismi olarak ilk kez Edessa'lı Mattihas tarafından yazılmış olan "Ermeni Kroniki" adlı kitapta, bir bölgeyi adlandırmak için kullanılmıştır.

Edessa'lı Matthias, Diyarbakır ve Siverek arasında olan bir bölgeyi K'rdstanac olarak tanımlamıştır.

Kelimenin bugünkü şekli, yazılı kaynaklarda ilk kez 12. yüzyılda Selçuklu Sancar tarafından, günümüzde Hemedan, Kermanşah, Dinaver ve Senendec bölgeleri için kullanılmıştır.

* * * * *

 
 

Malper/Anasayfa