Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

Nerde kalmıştık? Ha! Kürd yok herkes türktür.

Hepimiz Türküz desek ne olur?

Kuzeyde yaşıyan birçok Kürt, islama olan cehaletlerinden dolayı bu argümanlara inanarak kendi varlığını neredeyse inkar etti. Bazıları da kendilerinin Türk olduğunu savunmaya başladı. Özellikle de sözde türk islami cemaatlerinde bulunan kürdler bir yerde buna mecburdu. Kürdüm dese dışlanırdı. O yüzden türkten daha fazla türkçü oluyorlardı. Kendini inkar ediyordu.

Kendi ırkını inkar eden kürdler, ister korkudan olsun ister riyakarlık yapsın, ister kavmini küçültüp türklüĝü büyük görerek ben türküm diyenler, çok büyük günah işlemekte-dirler. Oysa Kuran'da bütün milletlerin eşit olduĝu (Hucurat/13) apaçık bildirimekte ve herkesin kendi babasıyla çaĝrılmasının en uygun olduĝu ifade etmektedir.  „Onları babalarına nisbet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adildir.“  (Hucurat/ 5)

Acaba bunun dinimizde yeri nedir hiç düşünmüyorlardı.

Bir insanın aslını inkar etmesi şahsiyetsizliktir. "Aslını inkar eden haramzadedir" atasözü ne kadar isabetli olur bu konuda.

Bakalım bu konuda Peygamberimiz ne buyurmuş'tur:

Ebu Zer El-Geffari'den rivayetle: “Babasını tanıdığı halde başka bir babaya babalığı iddia eden kişi,  Muhammed dinine (İslama) kafir oldu. Neseb olarak bağlı olmadığı halde başka bir kavimden olduğunu iddia eden kişi, cehennemde yerini hazırlasın.“ (Buhari ve Müslim.)

„Babasını bildiği halde kendini başka bir babaya nisbet edene cennet haramdır.“ (Buhari )
 
“Nesebini başka babaya bağlamak isteyene ..Allahın, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun.” (İbnü Maceh)

„Babasından başkasına babalığı iddia eden, cennetin kokusunu almaz. Oysa cennetin kokusu beşyüz yıllık bir mesafeden hissedilir.“  (Buhari, Müslim)

Geçenlerde T.C. Başbakanı (kürd asıllıdır diyorlar) Binali Yıldırım şöyle demişti.

“Tarih boyunca Türklerle Kürtler ittifak kurduklarında büyük atılımlar yapılmıştır”

Bu doğrudur. Örneğin; Malazgirt ittifakıyla Türklere Anadolu kapısı açılıyor,

Yavuz Sultan Selim ile İdrisi Bitlisi ittifakında Çaldıran savaşı ile Osmanlılara Ortadoğu kapısı açılıyor.

İstiklal Savaşı esnasında Mustafa Kemal'in Küdtlerle yaptığı ittifakla Türkiye Cumhuriyetinin kurulması sağlanıyor.

Türkler bunu bildikleri halde yinede kürd ittifakından kaçınıyorlar. Acaba neden?

Yeri gelir kardeşiz derler ki ben buna hiç inanmadım inanmam da. Ama kürdler bir statü sahibi olmak istediklerinde hepsi birlikte karşı çıkıyorlar.

Geçenlerde MHP genel başkanı Devlet Bahçeli (aslı Siverek zaza kürdlerdendir diyenler çok) dediki: "Barzani ateşle oynamaya meraklı ve bunda ısrar ediyorsa, cayır cayır yanmasının önünü açmak, hatta bunu çabuklaştırmak Türk devletinin beka ve haysiyet meselesidir."

Türk devleti ve türklerin "beka ve haysiyeti" kürdlerin bir statüya sahip olmasıyla yok mu oluyor?

 Türk devlet yetkilileri sadece bugün deĝil eskiden beri bu tavırlarını sürdürüyorlar. 25 Eylül 2017 referandumuna 3 gün kala Türk basını ve yetkilerinin Kurdistan konusunda neler dediklerine döneceĝiz inşallah.

Bundan 12 yıl önce Abdullah Gül başbakan iken yaptıĝı benzeri tehditlere karşı bir yazı kalame almıştım.  Bir göz atalım birlikte Bakalım bu kürd nefreti ve arap sevgisi nerden geliyor?

 

* * * * *

 
 

Malper/Anasayfa