Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Îslam'da ırk sorunu ve Kürdler

Oyunlarına devam ediyoruz, bakalım başka neler diyorlar?

Türkiyede 36 çeşit ırk yaşıyor, kürdlere bir hak verilirse diĝer ırklar da ister devlet bölünür Ümmet parçalanır,. Hem türkler de buna izin vermez kan dökülür, kardeş kanı dökmek caiz deĝil, ümmet parçalamak haramdır ona sebep olmamak lazım.

Şimdi bunlara kısa sorularla cevap verelim daha sonra madde madde açalım.

Allah aşkına Türkiye'de yaşayan 30 milyon kürd ile 500 bin bile olamayan abazalar eşitmidirki hakları eşit olsun?

Türkiye denilen coĝrafyada Rum, Ermeni, Laz ve Kürdlerin dışında diĝer halkların tamamı daha sonradan Türkiye'ye göçetmislerdir. Ve tarafsız bir sayım olsa Türkiye'nin en büyük halkı kürdlerdir, türkler ikinci sırada gelir.

Hem hani kürdler asli unsurdu? Bugün ermenilere, rumlara tanınan hakların ondabiri kürdlere verilmiş deĝildir. Lazlar da Karadeniz'de asil bir ırktır ama ne yazıkki asimile olup bittiler, hem bir kısmı kürdlere karşı en azılı faşisttirler.

Sen nasıl kürdlerle diĝer azınlık ve göçmenleri bir tutarsın? Kaldıkı diller Allah'ın ayetlerindendir, azınlık ta olsa onların diline saygı duyman gerekir.

Kürdçe lazca çeçence resmi dil olsa ne zararı var? Bununla ümmet mi bölünür? Bugün dünyada 58 ülkenin anayasasında enaz iki resmi dil, vardır. Ve şu an hala baĝımsız bir devlet olmamasına raĝmen Güney Kurdistan'da dört tane resmi dil vardır. Güney'de yaşayan 300 bin türkmenin dili resmi ama Türkiye'de yaşayan 30 milyon kürdün dili yasak!

Bu mu kardeşlik? Bu mu adalet?

Mümin kanını dökmeye gelince onu da Allah'a havale edelim! Bakalım Kur'an ne der bu konuda? "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir."  Nisa/59

Kurana gidiyoruz. Hucurat/10

"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz."

Ama bir taraf hakka yanaşmıyorsa ne yapmak lazım?

Yine Kur'an'a gidiyoruz. Hucurat/9

"Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever."

Eĝer bir taraf diĝer tarafa zülmediyorsa malını, mülkünü zapt ediyorsa, kızına karısına tecavüz ediyorsa, o zaman bu tarafın kendisini koruması vaciptir ve döktüĝü kan da helaldır. Hatta sadece mazlum taraf deşil diĝer müminlerin de zalimden yana deĝil mazlumdan yana taraf olmalıkı taki zalim zülmünden vazgeçsin. Bugün (2017) Irak, İran, Haşdi Şabî ve Lübnan Hizbullah'ı haksız olarak Kürd halkına saldırıyorlar.  Eĝer yer yüzünde mümin varsa hepsinin üzerine farzdırki kürdlerin yanında o mütecavizlere karşı savaşsın!

"Kendileriyle savaşılanlara (mazlumlara), zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş konusunda zalimlere karşı) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir". Hacc/39 
 

* * * * *

 

Malper/Anasayfa