Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

ADİABENE KIRALLIĜI:

Adiabene krallığı, Mezopotamyada museviliğe M.Ö. 1. yüzyılda ihtida etmiş Kürdler tarafından Erbil merkezli olarak yaklaşık 2000 yıl önce kuruldu. Bu krallığın vatandaşlarının çoğunluğunun Kürd olduğu görünmektedir. Kraliyet evinde, Kürd Kral Monobazes, kraliçe Helena, varisi ve oğlu izates in (Yazata kelimesinden türemiş ve Kürdçede Melek demektir) adları halen ilk din değiştirenler olarak muhafaza edimiştir. Romalıların, israil kentleri Judea and Samaria'ya zaptı sırasında ( M.Ö. 68-67), oraya asker yollayan sadece Kürd Adiabeneydi.
Galilee şehrinin kuşatılması sırasında buraya yardım için birlikler yollayan Adiabene Krallığı
eğer Musevi olmasaydı bu hareketin izah edilebilir bir gerekçesi olamazdı.
Ünlü Yunanlı tarihçi, felsefeci ve coğrafyacı Strabon (Latince: Strabo) M.S. 1 yüzyılda Geographika adlı eserinde Adiabene Krallığından bahseder. Strabo, Adiabene'nin çoğunlukla düzlükler ve ovalardan oluştuğunu, halen Babilonya'nın parçası olduğunu; ama Adiaben'in kendi hükümdarları olduğunu yazmıştır.
Tarihçi Pliny, M.S. 1. yüzyılda Naturalis Historia (Natural History) adlı kitabında Adiabene den bahseder ve şöyle der: Eskiden Carduchi halkı (Kardukhi) olarak bilinen şimdi ise Cordueni, Adiabene ile birleşir ve önlerinden Dicle nehri akar (Kitap VI. 17{14}). Pliny, Adiabene adlı bölümde Adiabene'nin başkenti Erbil'i Pers Kralı Darius'un ordusunun Büyük iskender tarafından yenilgiye uğratıldığı şehir olarak tanımlar.
Yunanlı tarihçi Plutarch M.S. 2. yüzyılda Lucullus adlı eserinde Adiabene kralından bahseder ve Tigranes ile Romalılara karşı ittifak oluşturduklarını anlatır. Ünlü Hardvard Üniversitesinin tarih profesörü Dr Mehrdad Izadi, Adiabene adının antik Kürd Hadebani (Hadhabani) aşiretinden kaynaklandığı söylemektedir. Bu aşiret halen sentral Kurdistan olarak tanımlanan bölgede mevcuttur. Bu aşiret sürgüne maruz kaldığı için Horasan şehrinde de yaşamaktadırlar.
Adiabene Krallıĝı M.S. 226-649 yılında Sasani imparatorluğuna geçti (),


Adiabene Hükümdarları:
izates I (M.S. 15),
Bazeus Monobazus I (M.S. 20?-30?),
Heleni (M.S. 30-58),
izates II bar Monobazus (M.S. 34-58),
Vologases (izates II karşıtı Partiyalı isyancı - M.S. 50),
Monobazus II bar Izates (58-75),
Meharaspes (M.S.?-116),
Roma imparatorluğuna geçti (M.S. 116-117),
Narsai (M.S. 170-200),
Bilinmiyor (M.S. 200-310),
Aphraates (M.S. 310),

* * * * *   

 

Malper/Anasayfa