Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

ALAMUT ZIYAR´i DEVLETİ (930-1011):

Ziyar devleti, Kürd Dailam aşiretine mensup Ziyar'i oğlu Merdavic tarafından 930'da Kürd yurdunun kuzeyinde kuruldu.

Egemenlik alanı Taberistan ve Cürcan'i da içine alarak güneyde Isfahan'a, batıda El Cezire ve Irak'a, kuzeyde Kafkaslar'a kadar uzanıyordu.

Dailam aşireti, 9. yüzyılın sonlarına doğru, Abbasi halifeliği döneminde Müslüman oldu.

Hazar Gölünün güneybatı kesiminde yaşayan bu aşiret, büyük bir askeri güce sahipti.

Varlığını 141.yıl sürdürebilen bu devlet, 8 hükümdar tarafından yönetildi.

Eski edebi eserler arasında yer alan "Kabusname" bu dönemde, Ziyarların son emiri Keykawes'in amcası tarafından yazıldı.

* * * * *

 ALAMUT DEVLETİ (1011-1256):

Hasan El Sabah, Ismailiye mezhebi dini öğretisi temelinde güçlü bir örgütlenme yaratıp, Kürd aşiretlerini harekete geçirecek bir iç ayaklamayla Ziyar devletine son (1011) verdikten sonra, aynı topraklarda dini esaslara dayalı bu devleti kurdu.

Bağımsız varlığını 179 yıl sürdüren bu devlet, 8 hükümdar tarafından yönetildi.

Devletin son hükümdarı olan Hür Sah, Moğollar tarafından idam edildi.

1124 yılında ölen, etkileyici dini lider ve başarılı bir devlet yöneticisi olan Hasan El Sabah için Marko Polo söyle diyor: "Bu kişi yüksek dağlık bölgede bir sevgi cenneti kurdu. Çok zengin bir hazineye sahipti. Kurmuş olduğu bu cennet nedeniyle İslamiyet içerisinde kısa zamanda geniş bir taraftar kitlesi buldu. İslam ülkelerinin her tarafından binlerce genç, bu cennete girmek için akın ediyordu."

Alamut Kürd devleti Moğol Hükümdarı Hulagu Han tarafından 1256´da yıkılarak ortadan kaldırıldı.

 

* * * * *

 

Malper/Anasayfa