Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

Babil Devleti

Babil devleti; Sami kökenli Amariler tarafından kurulan, site şekli yönetimden  Kral Hammurabi tarafından devlet düzeyine geçen ve M.Ö 1792–1750 arasında genişleme ve büyüme dönemini yaşayan bir devlettir.

Döneminin en önemli eseri, kralın kendi ismiyle dikili taşlar üzerine kazıdığı Hammurabi Kanunları’dır. 

Kassitlerin Kardunaj devletini büyütme aşamasında karşılarına ilk çıkan yönetim, Babilliler olmuştur. Babilliler, Kardunajların gelişme ve ilerleme siyasetine, Zagrosların batısına set çekip M.Ö 1726’da Diyala ırmağının Dicle ile birleştiği yerde bir kale yaparak karşı koyarlar. 

M.Ö 16. yüzyılda Hititlerin saldırısına uğrayarak yıkılan Babil devleti, Kassitlerin egemenliğine girer. Güçlü bir uygarlığa sahip olan ve aynı zamanda ekonomik, idari ve kültürel alanlarda iyi bir gelişim içinde olan Kassitler; devletler arası siyasette daha dikkatli adımlar atmaya yönelmişti. Bu noktada devlet siyasetinde III. Agum; Mısır ile ilişkilerini geliştirir, karşılıklı elçiler bulundurmak için anlaşmalar yapar. 

I.Kurigalçi, Kardunaj devletinin başındayken halk adına çalışmalar yapıp, halkın ödemesi gereken birçok vergiyi kaldırarak kolaylıklar sağlar. Kardunaj devleti, Kurigalçi zamanında Mısır ile dostluklarını devam ettirmiş, Mısır’ın Suriye sınırını almasını onaylamıştır. 

II. Kurigalçu, Kardunaj devletine düşman olarak siyaset uygulayan El’am’a karşı, çeşitli şekillerde savunma savaşı ile saldırıya geçmiştir. Bir süre sonra El’am toprakları II. Kurigalçi tarafından ele geçirilmiştir. 

Gelişim ve ilerleme zamanlarının yaşandığı Kardunaj devletinde, I. Kudur Enlin (M.Ö 1264-1255) ve oğlu Surins (M.Ö.1255-1242) zamanında çeşitli ekonomik krizler yaşanmıştır. Ekonomik zayıflığın yaşandığı dönemde, halk temel ihtiyaçlarını karşılayamadığından göçler zorunlu olarak açığa çıkmaya başlamıştır. 
N. Kastilyos zamanında büyük ve sınırları geniş olan uygarlık gelişmeye, El’amların ve Asurluların saldırıları ile karşı karşıya gelmeye başlar. Asur kralı, Kassit ülkesinin işgali sırasında önceliği Babil’e vererek sınırları genişletmeye çalışsa da, bir süre sonra kendi halkı tarafından öldürülür. 

M.Ö.1188-1174’de  Kral Melsuhu zamanında ekonomik durum tekrar düzelir ve Asur yönetimi ile olan ilişkiler tekrar gözden geçirilerek yeni düzenlemeler yapılır. 

M.Ö. 1173-1161 Marduk Apol İdin zamanında tarım alanları içinde nehirlerden arazilere suların verilmesi, kanalların kazılması ile halk, ağır vergilerden kurtulmakla kalmayıp bolluk ve refah içinde yaşamaya başlar. 

M.Ö.1159-1157’de Kassitler, Elamlara karşı savaşırlar. Fakat bu savaş, Kassitlerin sınırlarını genişletmesinden ziyade, sahip oldukları sınırların Elamlar tarafından ele geçirilmesi ile sonuçlanır. 

Yapılan kazılarda duvar resimleri, silindir, mühürler ve bunlar gibi çeşitli sanat eserleri bulunmuştur.  
Kassitlerin metal işçiliğinde usta olması, ortaya çıkan sanat eserlerinde net bir şekilde görülmüştür. 

Yerel yönetimler oluşturup başkan ve bu başkanların yardımcıları vardı. Asayiş ve düzeni korumada polis ve hakimler de bulunuyordu.

Sakramuş adıyla ordunun lojistik ihtiyacını gören bir kurum vardı. Bu kurumun görevi; ordu birliklerini savaş düzenine göre hazırlamak, savaş arabaları (iki tekerlekli) yaparak ordunun gücünü arttırmaktı.

Ordu içinde yaya ve yardımcı orduların olması ile beraber; doktorlar, demirciler, kap yapanlar, yıkayıcılar ve din adamları da bulunurdu. Kardunaj devletinde ordunun ve ekonomik sistemin kurumsal alanda olması ile beraber, hukuki sistemin de kurumsallaşmış olduğu, yapılan incelemelerde anlaşılmıştır. 

Hukuki sistemde yaralama ve öldürme gibi suçların her birinin cezai sistemde bir karşılığının olması, toplumsal çatışmaların ve üreyecek olan sorunların durdurulması anlamına geliyordu. 

Tek tanrılı dini benimsemiş olan Kardunaj devleti, dini gelişmeleri din adamları ile takip ediyordu. 
Kardunaj devletinin dağılmasından sonra, Kassitler çeşitli yerlere yayılarak yerleşmiş ve yeni Kürd devletlerinin ortaya çıkmasından sonra, kurulan bu Kürd devletlerinin içinde yer almışlardır.  
Kardunaj devletinde şehir yöneticisi olan tanınmış Kassi hanedanları 22 tanedir. Bunların birkaçı şunlardır:

Abirattaş Hanedanları (16 kişi) –

Ahu Bani Hanedanları (2 kişi)
Bazi Hanedanları (5 kişi) –

Gandu Hanedanı (1 kişi)
Habban Hanedanları (4 kişi) –

Hanbu  Hanedanı (1 kişi)
Kardunaj devlet yönetimine geçen Kassit kral listesi 32 kişiliktir. Krallık yönetiminde yer alan ilk temsilciler şunlardır: Gandi (732–1717) – I. Agum (1716-1695) -I. Kostilos (1694-1673) – Uschcsi (1672-1665)

  * * * * *

 

Malper/Anasayfa