Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

BÜVEYHOĞULLARI   DEVLETİ.

Büveyhogulları devleti 934 yılında Ali Hasan ve

Hüseyin Ahmet kardeşler tarafında Güneybatı İran'da kuruldu.

Deylem Dağlarında yaşayan Bercenkiaver Kürd aşiretine mensup üç kardeş kısa bir süre içinde devletin egemenlik alanını güneyde Isfahan-Şiraz, kuzeyde ise Hamedan'a kadar genişlettiler.

Babaları Ebu Suce Büveyh'ten dolayı devleti "Büveyhogulları devleti" denildi. Abbasi Halifesi Halife Kahir Billah, bu devletin egemenliğini tanımak zorunda kaldı.

Sürekli iç ve dış çatışmalarla uğraştığı için kültür ve sanat bu devlet sınırları içinde fazla gelişemedi. Yalnız Abudüddevletin hükümdarlığı sırasında pek çok cami, hastane, imarethane, yollar ve kuyular yapıldı.

Moğol istilaları sırasında bu bölgelerde her şey yakılıp yıkıldığı için bu devlet hakkında daha ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.

Kürd Büveyhogulları devleti, 1050´de Selçuklu Sultanı Tuĝrul Bey tarafından yıkıldı.

 

* * * * * 

 

Malper/Anasayfa