Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

HASNEVİ KÜRD DEVLETİ

İslamiyet’ten sonra kurulan Kürd devletlerinden biriside Hasneviler ya da Hasanveyhiler, 959 - 1121 yılları arasında bugünkü İran'ın Şehrizor, Dinaver, Hamedan, Nihavend ve Ahvaz gibi bölgelerde hüküm sürmüş Barzikani Aşireti mensuplarınca vücuda getirilen Kürd devletidir.

Bu devletin temeli, Berzekan aşiret reisi Hüseyin ağanın eliyle atılır.

Bütün Hemedan bölgesini içine alan bu devlet, kurucusu Hüseyin ağanın vefatıyla dirayetli olan oğlu Hasan Veyh’in denetimine geçer. Babasından sonra hükümeti çok iyi yöneten Hasan Veyh, halkın sevgisini kazanır ve devlete de ismini verir.

Günden güne güçlenen bu devlet, Nehavent, Semgan ve Dinur kentleriyle bazı Azarbaycan şehirlerini de içine alır.

Devletin başkenti, Hasan Veyh tarafından kurulan Sermac şehri idi. Dirayetli devlet reisi Hasan Veyh, Hicri 369 (M.980) yılında Sermac kentinde vefat eder. Ondan sonra sırayla bu hükümdarlar devleti idare etmişlerdir.

Hükümdarlar
Hasanveyh bin Hüseyin (959-980)
Bedir bin Hasanveyh (980-1015)
Hilal bin Bedir
Tahir bin Hilal
Bedir bin Tahir bin Hilal
Baruni aşiretin başına İyarların geçmesinden sonra
Eb'ü'l-feth bin İyar
Eb'ü's Sevk Muhammed bin İyar
Mühelhel
Surxab bin Muhammed
Sadi bin Eb'ü's Sevk
Surxab bin Bedir bin Mühelhel
Eb'ü'l Mansur

* * * * *

 

Malper/Anasayfa