Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

İSLAM'IN EGEMENLİĞİ DÖNEMİNDE  KÜRDLER


İslam orduları  ilk olarak 633 yılından itibaren İranlıların egemenliği altındaki bölgelere yayılmaya  ve Irak yöresindeki kentleri ele geçirmeye başladılar. Sasaniler ile müslümanlar arasındaki ilk büyük savaş, Omer bin Hattab döneminde; 637'de, Dicle kıyısındaki Qadisiye'de meydana geldi. İranlılar yenildiler, Sasani hükümdarları Medya'ya sığındı. Bu  savaş Kürdlerin İslam'la tanışmasına vesile oldu.

Kürdler ve diğer İrani halklar ile Müslümanlar arasındaki ikinci büyük savaş 642'de Medya'da, Nehavend yakınlarında meydana geldi.

Kürdlerin İslam'ı kabul etmeleri farklı tarihçiler tarafından farklı şekillerde anlatılıyor. Ben burada bu konuya fazla deĝinmiyeceĝim. Müslüman yazarlar müslüman arap ordularının savaş esnasında yapılan kitalın dışında kürdlere zülüm yapılmadıĝıdır, ancak islam karşıtı yazarlar ise; Kurdistan bölgeleri arapların eline geçince kürdlere bugünkü DAIŞ'ın yaptıĝı gibi zülümlerin yapıldıĝı yazılmaktadır.

Fakat şu var ki ortada bir savaş vardır ve her savaşta olduğu gibi bu savaşlarda da karşılıklı ölümler olmuştur. Bunu; ne müslüman yazarların dediĝi gibi çok masumane, ne de diĝerlerinin dediĝi gibi çok vahşiyane olduĝu kanaatinde deĝilim.

Kürdlerin kendi rızalarıyla islama girdiklerine inanıyorum. Eĝer öyle olmasaydı, 1400 senedir kürdler eski dinlerine dönebilirlerdi ama görüyoruzki kürdler islamı seçtikten sonra o günden bugüne daima İslam'a sahip çıkmışlar, her zaman dinlerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır ve islama büyük hizmetler yapmışlardır. Ortadoĝunun en büyük alimleri kürdlerden çıkmıştır.

Omer bin Hattab zamanında Amed, Urfa, Mardin ve Musul çevreleri islam devletine katıldı. Osman ve Ali dönemlerinde bu sınırlar oldukça genişledi.
30 yıllık hilafetin bitiminden sonra araplar islami kendi ırk ve saltanatları için kullandılar.

Egemenlikleri altına aldıkları halklara zülmettiler.
Emeviler döneminde bir çok karışıklıklar oldu ve diğer halklar gibi Kürdler de Emeviler'den çok çekti.

Bir Kürd olan Ebu Müslim Horasani'nin yardımıyla Emeviler'in saltanatı yıkıldı ve Abbasiler başa geçtiler. Bu olay sıradan bir olay değildir. Yönetim Emevilerden Abbasilere geçti ama yönetimde Emevilerden pek farkları olmadı. Abbasiler de çeşitli zulümlere imza attılar.
Hilafet döneminin bitmesiyle (ki ben hilafetin Hz. Ali'nin şehadetiyle bittiĝine inanıyorum) 10.yy.'ın başlarından itibaren sözde halifeye bağlı, ama gerçekte ise bağımsız hükümdarlar ortaya çıktı. Ve bunlar Kürdistan ve işgal ettikleri bölgelerde tarihte küçümsenmeyecek izler bıraktılar.

* * * * *

 

Malper/Anasayfa