Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

KASR-I ŞİRİN ANTLAŞMAŞI ve KURDISTAN'IN İKİYE BÖLÜNMESİ: 1639

1639 tarihinde  IV. Murat döneminde Osmanlı ile Safevi devletleri arasında imzalanan bu antlaşma ile ikiye ayırtılan Kurdistan lozan antlaşmasıyla resmen dörde bölünmüştür. Osmanlı ile Safavi arasında gerçekleşen bu antlaşmadaki sınır, geçerliliğini (ufak değişikliklerle beraber) bu zamana kadar korumuştur.

Bu antlaşmadan sonra Osmanlı’nın Kürd beyliklerine ihtiyacı kalmaz. Ve Kürd beyliklerini etkisizleştirip ortadan kaldırmaya başlar.. 19.yy'ın ortalarında Yezdan Şer ayaklanmasının bastırılmasıyla Kürd beylikleri tarihe karıştılar. Osmanlı, Amed'e çok zülüm yapan Melik Ahmet Paşayı tayin eder.

Kürdistan tarihinde 13.yy ortalarından sonra Kürd beyliklerinin de ortadan kalktığı 19.yy ortalarına kadar süren 600 yıllık dönem "Yarı Bağımsız Kürd beylikleri dönemi" olarak adlandırılabilir. Osmanlı-İran, yüzyıllar boyu bu Kürd beyliklerini tarih sahnesinden silmeye çalışmalarına rağmen, bu beylikleri kısa sürede ortadan kaldıramadılar. Beylikler varlıklarını 19.yy'ın ortalarına kadar sürdürdü.

 

* * * * *

 

 

Malper/Anasayfa