Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

Kaynaklar                                                         : 

Ahmet Kahraman,  Kürd İsyanları -Tedip Ve Tenkil-

Azadi Liderlerinin Yargılanmaları Ve Bitlis Harp Divanı” Tahsin SEVER

Bir El Kitabı Kürdler- Mahrdad R. Izady, Doz Yayınları

Bir Kürd Aydınından İsmet İnönü’ye Mektup – M. Remzi Bucak

Celilê Celil, Kürd Ayaklanmaları 

Celilê Celil, Kürd Siyaset Tarihi

Chris KUTSCHERA- Kürd Ulusal Hareketi 
Minorsky- Kürdler

(1) Garnik Asatrian: Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-armenische Kontakte, erschienen in Iran & the Caucasus, Vol. 5 (2001), S. 41–74

Geçmişten Bugüne Kürdler ve Kürdistan - Kemal Burkay, Deng Yayınları

Geçmişten Günümüze Kürd Kadını/Mehmet Bayrak

Hejar Şamil/"Diaspora Kürdleri"/Peri yayınları

Ibn-ul esir el Kamil 7/443-1/13

İslam Ansiklopedisi, 1962, sayfa:189–94

İsmail Göldaş Kurdistan Teali Cemiyeti 

Ian Richard Netto,İslam Ansiklopedisi

İslamiyete Kadar Kürdistan Tarihi - Etem Xemgin

Kürd İsyan,Tenkil Hareketi, Hıdır Göktaş 

Kürd Milliyetçilik Tarihi, 

Kürd Miiliyetçiliğinin Kökenleri - Abbas Vali 

Kürd Milliyetçiliğin Kökenleri, Wadie Jwaideh, İletişim Yay., 1999 

Kürd Siyaset Tarihi, Celilê Celil 

Kürd Tarihi ve Uygarlığı - Cemşid Bender

Kürd Teavun ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi, Malmisanij, İstanbul 

Kürd Ulusal Hareketi - Chris Kutschera 

Kürdistan Kısa Tarihi - Ekrem Cemil Paşa

Kürdistan Tarihi, Avesta Yay., 2001 

Kürdistan Tarihi - M.Emin Zeki

Kürdistan Teali Cemiyeti (İsmail GÖLDAŞ)

Kürdlerin İlk Çağ Tarihi - Tori, Berfin Yayınları
Kürdler - Bazil Nikitin
Mehrdad İzady, Kürdler, Revvadiler

Minorsky, Kürdler 

Minorsky, La Domination des Dailamites, presented in a Conference of the Societé des Etudes Iraniennes, Paris, 28 May 1931. Also see Minorsky, Daylam in the

Misbah Islam, Decline of Muslim States and Societies, Xlibris Corporation, 2008, ISBN 978-1-4363-1012-3, sf. 423.

Naci KUTLAY, 21. Yüzyıla Girerken Kürdler 

Revvadiler devleti. azerbaijans.com. Erişim tarihi: 14 Eylül 2014

Said'i Kûrdi, Münazarat-İçtimai Reçeteler, Zehra Neşriyat.

Son Devrin Din Mazlumları, N.F.Kısakürek

Seref Han Bitlisi,Serefnamé,Revvadi Kürdleri

Şeyh Mahmud BERZENCİ Hareketi/Refik Hilmi

Tarih Sahnesinde Kürdler Kürd sorunu ve İslami çözüm / Ali Haydar Bengi'nin

Tarih ve Toplum dergisi
Toplumsal Tarih dergisi /Yavuz Selim  Karakışla

Türkler, Kürdler, İranlılar - Prof. Egon Freiherr Von Eickstedt

WAR' Araştırma- İnceleme Dergisi, Sayı-12, 200

Wikipedia Kurdistan
William Eaglaton, Mahabad Kürd Cumhuriyeti, ÇV. M.Emin Bozarslan, Koral Yay., 1990 
Yeni ve Yakın Çağda Kürd Siyaset Tarihi, Pêri Yay., 1998 

 

 

 
 

Malper/Anasayfa