Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

LURISTAN ATABEYLİĜİ (1148-1424):

Luristan Atabeyliği, Fedlaviyan ya da Hezarhespan (Kürdçe:Hezarhespi veya Fedlewi) Ortaçağ'da (1148-1424) günümüzün İran'ın Luristan ve Fars eyaletlerinde hüküm sürmüş bir Kürd hanedanlığıdır.

Luristan Atabeyliğinin kurucusu kuzey Suriye'den Azerbaycan üzerinden Luristana göç eden Fedla adında bir beydir. Onun adından yola çıkarak bu hanedanlığa Fedlawi de denilmiştir. Ancak bazı kaynaklarda Hezarhespiler'de (Bin Atlılar) diyede geçer.

1424 yılında Timurlar hükümdarı Şahruh tarafından işgal edilerek bu devlete son verildi.

Luristan Kralları:
Ebu Tahir bin Muhammed (1148-1203)
Malik Hezaresp (1204-1248)
İmadüddin (1248-1251) - Nusreddin (1252-1257)
Takla (1257-1259) - Şemseddin (1259-1274)
I. Yusuf Şah (1274-1288) - I. Afrasyab (1288-1296)
Nusreddin Ahmed (1296-1330)
Rükneddin II. Yusuf Şah (1330-1340)
Muzaferiddin II. Afrasyab (1340-1355)
Şemseddin Paşang (1355-1378)
Malik Pir Ahmed (1378-1408)
Ebu Sayyid (1408- 1417)
Şah Hüseyin (1417-1424) - Gıyaseddin (1424) 

                               * * * * *

 
 

Malper/Anasayfa