Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

M. Emin Zeki batılı devletlerin Kürdistan'la ilgilenmelerinin nedenlerini şöyle yorumlar: 

"Dünya savaşının sonlarına doğru Almanya ve onun yanında yer alanların durumu bozulunca, devletlerin politikaları hızla değişmeye başlamıştı. Özellikle haklıların davalarına önem verilmeye başlanmıştı. Gerçi bunlar büyük devletlerin bazı politik düşünce ve çıkarlarının dışında hiçbir önem taşımazdı. Bununla birlikte Şerif Paşa Kürd sorununun ve Kürd ulusunun temsilcisi olarak Paris'teki toplantıya katıldı. Kurula Kürdistan haritasını belirten bir rapor sundu." 

Kürdistan'ı bölen ve göz boyamak için de Kürd halkına küçük ve mütevazi bir "Kürdistan" vaat eden bu Emperyalistler, kurulmasını her seferinde engelledikleri uluslar arası anlaşmalarla belirlenmiş sınırlar, sonradan değiştirilemeyecek veya değiştirmek için bölgesel savaşlar çıkarılacak, böylelikle her halükarda emperyalistler karlı çıkacak. Kendilerinin de imzaladığı bu anlaşmaya uyulmaması durumlarını da Ortadoğu'ya yeni bir müdahale sebebi sayacak olan bu devletlerin endişesi elbette ki "halkların özgürlüğü, bağımsızlığı" değil, kendi çıkarlarıdır. 

Uluslar arası düzeyde Kürd ulusunun haklarından söz edilmiş olması, ilk kez uluslar arası bir metinde Kürdistan devleti nitelemesinin yazılması, ayrıca diplomatik statüye sahip bir Kürd delegasyon heyetinin görüşmelerde muhatap olarak görülmesi ve Kürdlerin kendi kimlikleriyle uluslar arası organizasyonlarda ifade edilebilmeleri de Sevr'in bir başka yönüdür. 

Kürd halkının devletsizliğini ve yaşadıkları sıkıntıları her seferinde Kürd halkına siyaseten karşı bir koz olarak kullanan sömürgeciler -Avrupalısından tutun, yerli ve emperyalizmin işbirlikçisi tüm devletler- gasp ettikleri özgürlüğü "kaşıkla verip kepçeyle almasını" da iyi planlıyorlar. Kürd halkının esaret koşullarını ve içinde bulundukları mazlumiyeti istismar ederek ya da kullanarak "nasıl bir Kürdistan vaat edersek de razı olurlar" düşüncesiyle hareket edenler, Kürd halkının kendi tarihi köklerinden kopuk davranmayacağını ve kendi bu gününe de geleceğine de yine ancak Kürd halkının karar verebileceğini iyi bilmelidirler. Kürdistan her köyü, ilçesi, şehri ve parçasıyla Kürd halkının aklında ve yüreğinde bir bütündür. İnşallah bu durum Ortadoğu siyasetinde de kendisini en güzel şekilde ifade edecek ve 21. yy'da özgürlüğün koşulları dünden daha olgun ve daha güçlü bir şekilde kendisini hissettirecektir.

* * * * *

 
 

Malper/Anasayfa