Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

Mehabad Kürd Cumhuriyeti

Tarih boyunca kendi topraklarında özgür yaşayan fakat daha sonraları sömürgeci güçler ve onların işbirlikçileri eliyle toprakları gasp edilen Kürd halkı, yüzyıllar boyu kıyam edip ölmeyi, esaret altındaki onursuz yaşama tercih etmiştir. Kendi topraklarında kendi özgür ülkesi için yapılan her kıyam başka kıyamların muştusu olmuştur. İşte Mehabad Kürd Cumhuriyeti de bu haklı istemin bir sonucu olarak tarihe adını yazdırmıştır. İran Şahlığı, ırkçı ve laik esaslar dahilinde, Kürdistanın diğer parçalarındaki yönetimlerle el ele vererek İslam ve Kürd karşıtı politikalarını uygulamaya geçirip, Kürdlerin tüm haklı istemlerini kanla bastırdı.

1930'lu yıllardaki İsmail Simko ayaklanması, Türk, Arap, Fars ve İngiliz ortaklığında tuzaklarla imha edilerek, suskunluk ve imha Kürdistan'da devam ettirildi. İran Şahı Rıza Pehlevi, yirmi yıl boyunca Kürdlere düşmanca davranıp, kendisine boyun eğmekten başka seçenek sunmadı. Kürd coğrafyasını hakimiyetine almak için, Kürdlerin, tarihini, ekonomisini, siyasal, sosyal ve kültürel mirasını yok etmek için her türlü yolu denedi. Kürdlerin gücünü ilk ve son kez kırmak ve enerjilerini yok etmek için, tüm gücüyle Kürdlerle mücadele etti. Her türlü insani direnişi vahşice ezen İran Şahlığı, direniş gösterenleri, ya idam ettirdi ya zehirledi ya da sürgüne gönderdi. 

 
 

Malper/Anasayfa