Malper/Anasayfa

M.Nureddin Yekta'nin sayfasina hoş geldiniz!..

 

Ümmetin mazlumları Kürdler ve Kurdistan

ŞİMDİ İSLAMDAN SONRA KURULAN KÜRD DEVLET VE HANEDANLARINDAN BAZILARINI KISACA İZAH EDELİM:

ŞEDDADİLER (951-1174):

Miladi 951 Hicri 340 yılında Eran bölgesinde Kürd Şeddadi oğulları tarafından kurulan bu devlet, İslam döneminde kurulan Kürd devletlerinin en uzun ömürlüsü ve en kuvvetlilerinden biridir.

Nahcivan, Gence, Tiflis, Demirkapı, Karabağ, Ani, Duvin gibi bölgenin büyük kentlerini içine alan bu devletin sınırları bir ara Malatya’ya kadar uzanır. Önce başkentleri Erivan yöresindeki Dabil (Dvin) idi.

Divin dışında Berde ve Gence gibi kentleri de hakimiyeti altına almıştır.

O tarihte, güneyinde Mervani Kürd devleti de vardı. Azerbaycan hükümdarı Salarmerzubanin esir düşmesi üzerine bölgede bağımsızlık ilan eden Şeddadin oğlu Muhammed'in Gence kentinde tahta oturmasıyla kurulan devlet on dört Kürd hükümdarı tarafından yönetiliyordu.

Şeddadiler ordusu 1020'den itibaren Pakraduni Hanedanlıĝına ve Hazarlara karşı seferler düzenlemiş. Başlangıçta başarılar elde edebilmiş fakat 1030 yılında başarılı bir seferden geri dönerken Gürcü ve Ermeni kuvvetleriyle karşılaşmış ve ağır bir bozguna uğramıştır.

Şeddadiler 1047 ile 1057 yılları arasında Bizans ordusuna karşı savaşmıştır. Bundan sonraki senelerde Şeddadilerin bölgedeki etkisi giderek azalmış. 1067'ten itibaren Şeddadiler hanedani Selçukluların işgaline uğramış ve 1174'e kadar Selçukluya bağımlı bir hanedan olarak devam etmişsede bölgenin bazı yöreleri Gence kenti gibi miladi 1091 tarihine kadar bu sülalenin egemenliği altında kalmıştır.

ŞEDDADİ HÜKÜMDARLARI:

Şeddadi Gence Hükümdarları
Muhammed bin Şeddad (951-954)
Leşkeri bin Muhammed (971-978)
Marzuban bin Muhammed (978-985)
Fadl bin Muhammed (985-1031)
Musa bin Fadl (1031-1034)
II.Leşkeri bin Musa (1034-1049)
Anişirvan bin Leşkeri (1049)
Ebu'l Eşver Şavur I.bin Fadl (1049-1067)
Fadl II.bin Şavur (1067-1073)
Eşhot bin Şavur (1068-1069)
III.Fadl bin Fadl (1073-1075)

Şeddadi Ani Hükümdarları.
Menucehr bin Şavur (1072-1118)
Ebu'l Eşver Şavur II. (1118-1124)
IV.Fadl bin Şavur (1125-?)
Mahmud bin Şavur (?-1131)
Şeddad bin Mahmud (?-1155)
V.Fadl bin Mahmud (1155-1161)
Şehinşah bin Mahmud (1164-1174)
Sultan bin Mahmud (?-1198/9)

Aisani veya Aishani ( 912–961):
Kuzeybatı İran'da (İran Kürdistan'ı) kurulmuş bir Kürd hanedanlık. Kapsadığı bölgeler Dinaver, Hamadan, Samghan, Şehrizor ve Azerbaycan'dir.

En çok bilinen hükümdarları Wandad, Ganim ve Deyzemdir. Hanedanlığın atası olarak Ahmed İshani kabul edildiği için hanedanlığın adı da bu şekilde kuruldu "A-ishani". Hanedanliğin merkezi Serpol Zehab'tir.
Aishani hanedanlıĝı yaklaşık 50 yıl hüküm sürmüstür. Bundan sonra Hasneviler hükmetti.

* * * * *

 
 

Malper/Anasayfa