Di afirandin de ferq di navbera mirovan de i ye?

Ey gel nsanan! Bi rast me, we ji yek mrek jinek afirandiye. Me, we kir gel eşr daku hun hevdu binasin. Hun baş bizanin (miheqeq) ku k pirr teqwa be ew li cem me bi rmet e. B şibhe Xweda zana ye ji her tişt xeberdar e! (Hucurat/13)

M.Nreddn Yekta